Aktuality

Krátké shrnutí sezóny

Rok 2023 se pomalu blíží ke svému konci a my opět bilancujeme, jak se nám dařilo. Co se pracovních akcí týče, tak jsme určitě splnily naše plány a závazky dané do letošního roku a nyní po uzavření turistické sezóny již připravujeme novinky na rok nadcházející. 

V letošním roce jsme z jara opět řešili především bezpečnost návštěvníků, kdy jsme likvidovali několik problémových polomů a vývratů. Dále bylo zapotřebí po „zimním spánku“ řádně uklidit a připravit exponáty na novou sezónu. V jejím průběhu jsme především řešili ucho objektu, které se doufáme povedlo konečně opravit na delší časový úsek. Nového nátěru se dočkala i replika pancéřového zvonu. Nemalé úsilí bylo věnováno udržování nejbližšího okolí srubu. I samotné expozice byly během roku doplněny o několik exponátů, které se nám podařilo získat.

Krom pracovních aktivit se nám podařilo přímo realizovat a nebo se podílet i na několika akcích pro veřejnost. Jednalo se například o zajištění kontrolního bodu při Pochodu finanční stráže, tradiční Týden s osmičkou plně v naší režii a nebo zapojení objektu do celorepublikové akce Světla nad bunkry. I díky těmto akcím prošlo naším muzeem v uplynulém roce 1.632 návštěvníků. Všem, kteří nás podpořili a navštívili patří velké poděkování.

Sezónu jsme uzavřeli letos v listopadu, kdy bylo možno naposledy navštívit expozice s výkladem našich průvodců. Nicméně koncem sezóny pro nás práce rozhodně nekončí!

Kolegové nezahálí a každý z nás v rámci svých možností realizuje drobné, ale i podstatné věci, které budete moci v průběhu roku 2024 spatřit v interiéru, ale i v exteriéru našeho pevnostního muzea. Novinek bude hned několik a chystáme i odhalení celkem zajímavého a vzácného exponátu!

Závěrem bychom rádi poděkovali všem příznivcům, návštěvníkům a partnerům, kteří nás v uplynulém roce různými způsoby podpořili. Opomenout nesmíme ani všechny pomocníky a průvodce, kteří se podílí na provozu muzea! Zároveň všem přejeme klidné a pohodové Vánoce a do nového roku 2024 především pevné zdraví a mnoho štěstí a úspěchů!